Algemene Voorwaarden

Hieronder volgen onze algemene voorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid en het in vergelijking met de branche uiterst lage percentage schadegevallen, kan er toch schade optreden. Ook in een dergelijk geval dienen wij u graag van advies. Relevante basisinformatie vindt u hier. Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

ADSp
Wij werken op basis van de ADSp (Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen, algemene voorwaarden voor expediteurs) in de laatste versie.

Wij vragen vriendelijk uw aandacht voor de beperkingen inzake aansprakelijkheid volgens cijfer 23.

Transportverzekering
Mocht u aanvullend op de bepalingen van de ADSp een dekking via een transportverzekering overwegen, dan kunnen wij u deze via onze ondernemingsgroep aanbieden. Deze dekking wordt door ons verzorgd bij een gerenommeerde transportverzekeringsmaatschappij. Als vuistregel geldt dat een transportverzekering vanaf een goederenwaarde van ca. 5,00 euro per kilogram brutogewicht europallet in aanmerking genomen kan worden.

CMR
Op internationale transporten is de CMR, de internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer, van toepassing. De afkorting CMR staat voor Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten land. Wij informeren u uiteraard graag over verdere bepalingen die in geval van opdracht van toepassing zijn.

ABK
Voor orders i.v.m. opslag, bijv. via onze zusteronderneming WILMS Tiefkühl-Service GmbH, zijn de Allgemeine Bedingungen für die Kaltlagerung (algemene voorwaarden voor koelopslag) van toepassing.