Impressum

WILMS Transport GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 6-8
D-14974 Ludwigsfelde
Duitsland

T +49 (0)2163 8987-62
F +49 (0)2163 8987-64
info@wilms-transport.de
www.wilms-transport.de

Algemeen directeur: Armin Feemers, Torsten Dietrich
Handelsregister: Potsdam HRB 27593 P
Btw-nr.: DE 266 144 334

Inspectiedienst voor het goederentransport:
Landesamt für Bauen und Verkehr, Cottbus, Brandenburg

Wettelijke bepalingen

Copyright
© 2020 WILMS Transport GmbH. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze websitepagina’s is beschermd door het auteursrecht en andere rechten ter bescherming van het intellectueel eigendom. Het kopiëren, wijzigen of gebruiken op andere websitepagina’s van de inhoud voor handelsdoeleinden of ten behoeve van het doorgeven aan anderen is niet toegestaan.

Handelsmerken

Alle op de website genoemde merken, met name het logo alsmede het woordelement Wilms Transport GmbH zijn wettelijk beschermde handelsmerken van WILMS Transport GmbH. Een uitzondering hierop vormen de logo’s van onze partners op de websites van de partners.

Disclaimer

WILMS Transport GmbH is als aanbieder van de inhoud volgens de algemene wettelijke bepalingen aanprakelijk voor de eigen inhoud die zij ter beschikking stelt voor gebruik.

Links naar externe websites en hun inhoud, die door andere aanbieders ter beschikking wordt gesteld, dienen van deze eigen inhoud te worden onderscheiden.

Deze externe inhoud is noch afkomstig van WILMS Transport GmbH, noch heeft zij de mogelijkheid, de inhoud van deze websites van derden te beïnvloeden. De inhoud van externe websites, waarnaar WILMS Transport GmbH door middel van links verwijst, geven niet de mening van de onderneming weer, maar dienen uitsluitend ter informatie en ten behoeve van het weergeven van verbanden.

WILMS Transport GmbH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor externe websites, waarnaar uitsluitend zoals hierboven beschreven is, wordt verwezen. De verantwoordelijkheid berust enkel en alleen bij de aanbieder van de inhoud.